Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er træning i daglige gøremål og foregår i samarbejde med dig

Når du søger hjemmehjælp til dagligdagens gøremål som eksempelvis rengøring og bad, skal kommunen vurdere, om et rehabiliteringsforløb vil kunne hjælpe dig til at kunne klare dig selv igen eller klare dele af opgaverne selv.

Her kan du læse mere om hverdagsrehabilitering.

Hvis du ønsker at vide mere om hverdagsrehabilitering, kan du kontakte Visitationen.

Du kan finde kontaktoplysningerne nederst på siden.

Et hverdagsrehabiliteringsforløb er et korterevarende individuelt tilrettelagt forløb, som bevilges af visitationen.

Formålet med hverdagsrehabiliteringsforløbet er at styrke din evne til at klare de daglige gøremål, der er vigtige for dig.

Det kan eksempelvis være, at du oplever ikke længere selv at kunne gøre rent derhjemme og derfor søger om hjælp til dette, eller at du gerne vil kunne deltage i sociale aktiviteter i kommunen.

Uanset hvad, tager vi udgangspunkt i det, du ønsker at sætte fokus på.

Efter det første visitationsbesøg, bliver du kontaktet af en forløbskoordinator, som besøger dig for at finde frem til de daglige gøremål, der er svære eller udfordrende for dig, og som du gerne vil kunne udføre selv.

Herefter lægger I sammen en plan for det videre forløb.

Undervejs vil du sammen med kommunens medarbejdere afprøve forskellige dagligdags gøremål. Sammen vil I arbejde på at finde en løsning, så du kan klare opgaverne mest muligt selv, evt. med støtte.

Forløbskoordinatoren vil kunne give råd og vejledning til, hvordan du bedst muligt kan udføre de daglige opgaver.

Hvis du har behov for støtte, vil det i dagligdagen være medarbejdere fra hjemmeplejen, der støtter dig, så du igen kan blive så selvhjulpen som muligt.

Dette kan i mange tilfælde hjælpe dig til at forebygge forværring af din fysiske og mentale formåen.

Du vil også kunne blive tilbudt eksempelvis hjælpemidler, træning og/eller indsatser vedrørende kost og medicin.

Forløbskoordinatoren er din primære kontaktperson under hverdagsrehabiliteringsforløbet.

Hvis der er behov for det, vil koordinatoren inddrage andre fagpersoner og samarbejdspartnere.

Det kan eksempelvis være en sagsbehandler for hjælpemidler, social- og sundhedshjælper, sygeplejerske, diætist, forebyggelseskonsulent eller en terapeut fra træningscenteret.

Når det er tid til at afslutte forløbet, vurderer forløbskoordinatoren resultaterne sammen med dig.

Hvis du stadigvæk ikke helt kan klare dig selv, kan du få den hjælp fra kommunen, som du vurderes at have behov for.

Visitationen