Genanvendeligt erhvervsaffald

Virksomheder skal kildesortere og aflevere deres genanvendelige affald til genanvendelse

Genanvendeligt affald er fx: 

  • Madaffald
  • Papir 
  • Pap 
  • Glas 
  • Plast 
  • Metal 
  • Træ 
  • Genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald. 

Frit valg af behandlingsanlæg

Du kan som virksomhed frit vælge, hvem du vil aflevere genanvendeligt erhvervsaffald til.

Du kan finde registrerede transportører, godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg i Miljøstyrelsens Affaldsregister. 

Hvis du er i tvivl om reglerne for håndtering af en bestemt slags affald, er du altid velkommen til at kontakte Vestforbrændings kundeservice på tlf. 8020 8030 eller kundeservice@vestfor.dk.