Borgermøde: Helhedsplan for området ved idrætscentret og den nye letbanestation

14. august 2024 - Ishøj idræts & fritidscenter, Hal 1 Bevægelsessalen (Vejledalen 17)

Ishøj Kommune inviterer til orienterende borgermøde om forslaget til Helhedsplanen for området ved idrætscentret og den nye letbane

Helhedsplanen beskriver visioner for områdets fremtidige udvikling og overordnede mål om at styrke trygheden og skabe mere liv og aktivitet i området.

I forslaget indgår blandt andet nye placeringer af idrætsfaciliteterne, en ny hockeybane samt et nyt fodboldstadion med tribune.

Helhedsplanen udpeger også byggefelter til boliger tæt på den nye letbanestation, samt forslag til nye stiforbindelser og grønne byrum.

Forslaget til den nye helhedsplan er i høring inden den 5. september, og forinden kan du deltage i et orienterende borgermøde den 14. august 2024 kl. 19-21 i Ishøj idræts & fritidscenter (Hal 1).

På orienteringsmødet kan du høre mere om forslaget til planen, og hvordan du kan indsende et høringssvar.

Se forslag til helhedsplan her

Program for borgermøde:

  • Velkommen
  • Gennemgang af aftenens program
  • Præsentation af helhedsplanen
  • Kort indflyvning til dialogtemaer
  • Dialog ved temaborde
  • Fælles opsamling fra temaborde
  • Afrunding og den videre proces
  • Tak for i aften

For at deltage skal du tilmelde dig per mail til zca@ishøj.dk senest den 5. august 2024.