Støjende arbejde og trafikomlægninger ved Vejlebrovej og Ishøj Stationsvej

10. november 2023

Inden længe skal entreprenør Siemens Aarsleff i gang med at lægge letbanens skinner og lave fundamenter til kørestrømsmaster i krydset Ishøj Stationsvej og Vejlebrovej

Arbejdet forventes at vare i tre uger fra og med den 18. november 2023 til og med den 10. december 2023 og kan medføre støj- og vibrationsgener.

Arbejdet vil forventeligt foregå i hverdagene mellem kl. 7 og 18 og i weekenderne mellem kl. 8 og 16.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du bor eller færdes ved arbejdsområdet, kan du opleve, at arbejdet vil være stærkt støjende og vibrerende. Derudover kan du opleve støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra arbejdsområdet.

Aktiviteterne vil omfatte forberedelse af betonplader til at lægge skinner på, støbning og sikring af skinner, samt boring og ramning af fundamenter.

Trafikken på strækningen bliver omlagt til den nordlige vejbane på Ishøj Stationsvej og midlertidige lyssignal bliver justeret hertil. Nuværende og gældende omkørsler fortsætter uændret.

Vi sætter skiltning op, så det er tydeligt, hvilke veje, der er tilgængelige.

Følg byggeriet på vores hjemmeside

Du kan altid følge byggeriet på dinletbane.dk/ishoej, som løbende bliver opdateret med information om arbejdet.

På kortet på hjemmesiden kan du se, hvor der bliver arbejdet i øjeblikket, og du kan klikke dig videre til nærmere information om de enkelte arbejder, arbejdstider og byggeaktiviteter.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbanen på info@dinletbane.dk eller 7242 4500.