Sirenerne vil hyle på onsdag - også på din telefon

27. april 2023

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester hvert år varslingskanalerne den første onsdag i maj klokken 12. I år får du også en testadvarsel via S!RENEN på din mobiltelefon

Når sirenerne hyler, er der normalt fare på færde.

Men når sirenerne lyder i Ishøj onsdag den 3. maj kl. 12, behøver du ikke at bekymre dig.

Den første onsdag i maj hvert år er nemlig Store Hyledag, hvor myndighederne tester sirenerne landet over.

I år er dog et særligt år, fordi myndighederne for første gang også vil teste S!RENEN - et nyt varslingssystem på mobiltelefoner.

"Vi tester varslingskanalerne for at sikre, at de virker, som de skal, og at folk er trygge ved dem. Det er første gang nogensinde, at vi tester S!RENEN. Vi bestræber os på at komme så bredt ud som muligt med information om testen, så vi ikke skaber unødig bekymring, når mobiltelefonerne begynder at larme," siger  Laila Reenberg, direktør i Beredskabsstyrelsen.

Din telefon vil også larme

S!RENEN er et mobilbaseret varslingssystem, som myndighederne kan bruge til at advare i et afgrænset geografisk område, hvor en krise er opstået, og folk er i fare.

S!RENEN benytter cell broadcast-teknologi, som i princippet er det samme som et radiosignal, der udsendes via mobilselskabernes telemaster.

I praksis betyder det, at du onsdag den 3. maj kl. 12 også kan opleve, at din mobiltelefon begynder at larme. Dette er helt normalt, så du må ikke gå i panik.

"Med S!RENEN får vi en ny kanal at varsle borgerne på i tilfælde af akutte situationer i et område, hvor vi har brug for borgernes opmærksomhed og handling. Det er et godt supplement til det nuværende varslingssystem, da myndighederne med S!RENEN kan nå ud med præcis varsling og handlingsanvisende budskaber til relevante borgere," siger Bo Samson, politiinspektør i Rigspolitiet.

  • Alle nyere telefoner, hvor styresystemet er opdateret, modtager advarsler via S!RENEN. Du behøver ikke at downloade en app eller gøre andet.
  • Du kan ikke slå advarsler via S!RENEN fra, selvom det måske ser sådan ud på din telefon.
  • Hvis du ikke modtog test-advarslen, selvom din telefon var tændt, kan det hænge sammen med typen af din mobiltelefon/styresystem.
  • Læs mere om S!RENEN på sirenen.dk

S!RENEN testes for at sikre, at folk kender til systemet og er trygge ved det. De fysiske varslingssirener testes for at huske folk på, hvordan de lyder, og hvad de betyder.

Du behøver ikke gøre noget i forbindelse med testen.
Men du kan hjælpe Beredskabsstyrelsen ved at svare på nogle simple spørgsmål. Onsdag den 3. maj fra kl. 12 kan du tilgå et spørgeskema på forsiden af brs.dk og sirenen.dk.

Befinder du dig i et fareområde og har du en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem, modtager du automatisk advarsler via S!RENEN, hvis politiet advarer i området.
Advarslen fortæller, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre.

Tommelfingerreglen er:

STOP. LÆS. REAGÉR.

Hvis du hører de fysiske varslingssirener, og det ikke er en test:

GÅ IND, OG SØG INFORMATION HOS DR ELLER TV 2

Sirenerne afvarsler igen, når faren er ovre.

Du skal ikke ringe 1-1-2, når du hører varslingssirenerne. Du skal kun ringe 1-1-2, hvis du er i akut fare og har brug for hjælp fra politi, brandvæsen eller ambulance.

Rigspolitiet er ansvarlig for at tænde for de fysiske varslingssirener og at udsende advarsler via S!RENEN.

Politiet kan starte alle sirener i hele landet på én gang eller blot varsle i enkelte regionale eller lokale områder.

Beredskabsstyrelsen er i samarbejde med Forsvarsministeriet ansvarlig for driften af S!RENEN og de fysiske varslingssirener.

Hvis du har kontakt til udlændinge i Danmark, som ikke kender til den årlige test af sirener, kan du besøge Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Her kan du finde oplysninger om sirenetesten og S!RENEN på en lang række sprog.

Du kan også downloade pdf'er på forskellige sprog, som du kan printe og give til udlændinge.