Sirenerne vil hyle på onsdag - også på din telefon

29. april 2024

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester hvert år varslingskanalerne den første onsdag i maj klokken 12. Husk, at du også får en test-advarsel på din mobiltelefon

Når sirenerne hyler, er der normalt fare på færde.

Men når sirenerne lyder i Ishøj onsdag den 1. maj kl. 12, behøver du ikke at bekymre dig.

Den første onsdag i maj hvert år er nemlig Store Hyledag, hvor myndighederne tester sirenerne landet over.

Ligesom sidste år udsendes også en test-advarsel via S!RENEN, der kan modtages på din mobiltelefon.

"Vi tester varslingskanalerne for at sikre, at de virker, som de skal, og at folk er trygge ved dem. Sidste år testede vi for første gang S!RENEN. I år forventer vi, at flere vil modtage testadvarslen på deres mobil. Derfor bestræber vi os på at komme så bredt ud som muligt med information om testen, så vi ikke skaber unødig bekymring," siger chef for Kommunikation og Varsling i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen.

Din telefon vil også larme

S!RENEN er et mobilbaseret varslingssystem, som myndighederne kan bruge til at advare i et afgrænset geografisk område, hvor en krise er opstået, og folk er i fare.

S!RENEN benytter cell broadcast-teknologi, som i princippet er det samme som et radiosignal, der udsendes via mobilselskabernes telemaster.

I praksis betyder det, at du onsdag den 1. maj kl. 12 også kan opleve, at din mobiltelefon begynder at larme. Dette er helt normalt, så du må ikke gå i panik.

Ønsker du ikke at modtage test-advarslen via S!RENEN, skal du inden kl. 12 onsdag den 1. maj sætte din telefon i flytilstand eller slukke den. Vent til kl. 12.20 med at tænde igen.

Testen gennemføres den 1. maj kl. 12. Her vil mobiltelefoner vibrere og afspille en høj lyd. Lyden varer ca. 10 sekunder. En tekst dukker op på skærmen, hvor der står, at det er en test. Teksten vil være på både dansk og engelsk.

Du kan modtage testadvarslen – og advarsler via S!RENEN i det hele taget – hvis du har en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem og er på 4G/5G netværk.

Læs mere om S!RENEN på sirenen.dk

Sidste år nåede test-advarslen via S!RENEN ud til 64 % af befolkningen. Dette tal forventes i år at blive noget højere, primært pga. opdaterede styresystemer.

En opgørelse over resultatet ventes at være klar medio maj.

Du behøver ikke gøre noget i forbindelse med testen.
Men du kan hjælpe Beredskabsstyrelsen ved at svare på nogle simple spørgsmål.
Onsdag den 1. maj fra kl. 12 kan du tilgå et spørgeskema på forsiden af brs.dk og sirenen.dk.

TEST - S!RENEN – TEST

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet tester lige nu S!RENEN, Danmarks nye varslingssystem. I en akut situation fortæller S!RENEN dig, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre.

Dette er en test. Du skal ikke foretage dig noget. Se mere på sirenen.dk

Right now the Danish Emergency Management Agency and the Danish National Police are testing S!RENEN, Denmark's new warning system. In case of an emergency, S!RENEN tells you what is going on, where it is, and what you should do.

Today is a test. You don't need to take any action. See more at sirenen.dk/en

Befinder du dig i et fareområde, og har du en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem, modtager du automatisk advarsler via S!RENEN, hvis politiet advarer i området. Advarslen fortæller, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre. Tommelfingerreglen er:

STOP. LÆS. REAGÉR.

Hvis du hører de fysiske varslingssirener, og det ikke er en test:

GÅ IND, OG SØG INFORMATION HOS DR ELLER TV 2

Sirenerne afvarsler igen, når faren er ovre.

Du skal ikke ringe 1-1-2, når du hører varslingssirenerne. Du skal kun ringe 1-1-2, hvis du er i akut fare og har brug for hjælp fra politi, brandvæsen eller ambulance.

Rigspolitiet er ansvarlig for at tænde for de fysiske varslingssirener og at udsende advarsler via S!RENEN.

Beredskabsstyrelsen er i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ansvarlig for driften af S!RENEN og de fysiske varslingssirener.

Hvis du har kontakt til udlændinge i Danmark, som ikke kender til den årlige test af sirener, kan du besøge Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Her kan du finde oplysninger om sirenetesten og S!RENEN på en lang række sprog.

Du kan også downloade pdf'er på forskellige sprog, som du kan printe og give til udlændinge.

Hvis du ikke modtog test-advarslen, selvom din telefon var tændt, kan det hænge sammen med typen af din mobiltelefon/styresystem.

På forsiden af brs.dk finder du onsdag den 1. maj kl. fra 12 et link til et kort spørgeskema med spørgsmål om testen af S!RENEN. Du kan hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Det vil vi sætte stor pris på.