Kom til Havets folkemøde på Køge Marina lørdag den 9. september

05. september 2023

På lørdag inviterer Danmarks Naturfredningsforening og de syv kommuner i Køge Bugt Alliancen til Havets Folkemøde på Køge Marina fra kl. 13-16

Her kan du blive klogere på det, der foregår lige under havoverfladen – nemlig havmiljøet.

Kom og hør forskere, folketingspolitikere, borgmestre og Danmarks Naturfredningsforening med flere debattere og gøre hinanden klogere på, hvordan vi bedst muligt passer på vores alles havmiljø.

Aktiviteter for børn

Havets Folkemøde er en udvidelse af det årlige ”Hop i Havet”-arrangement, og derfor slutter dagen også med, at alle, der har lyst, hopper i havet for at markere hvor vigtigt de blå bølger er for os alle.

I løbet af dagen er der også underholdning til børn og barnlige sjæle. Og til slut leverer rapperen Per Vers en rap up af alle de gode input, der er kommet i løbet af folkemødet.

Borgmester Merete Amdisen deltager i debat

Programmet for dagen byder på flere forskellige debatter om havmiljøet. Heriblandt en debat om, hvad råstofindvinding betyder for havmiljøet. Her deltager Ishøjs borgmester Merete Amdisen i telt 2 kl. 13.30-14.

Derudover deltager Merete Amdisen på Hovedscenen kl. 14.45-15.40 i paneldebatten: Hvordan passer vi bedst muligt på Køge Bugt?

Se mere herunder i programmet for dagen.

Program for dagen

13.00: Ankomst

HOVEDSCENEN

13.00:
MGK Køge åbner for fuld musik

13.15:
Velkomst ved Maria Reumert Gjerding, Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune.

NORDSTRANDEN

13.15 – 15.45:
I strandkanten kan børnefamilier komme helt tæt på livet under overfladen

Med net og waders indfanger og undersøger vi fisk, krebsdyr og alle de andre organismer som alle er afhængige af et rent og varieret havmiljø. Fra land kan dyr og alger nærstuderes – med alle sanser i brug. Efter ungerne har udforsket dyrene vandkanten, kan I lave pandekager over bål og gå på opdagelse i en optimistjolle.

Sammen med Køge Naturskole og Køge Søspejd.

KØGE MARINA

13.15 – 14.45:
Sejllads i RIB-både

Kom med ud på en sejltur i de hurtige RIB både. På turen sejler vi ud på 3-5 m. dybt vand, for at se livet i de høje ålegræsenge. RIB bådene sejler op til 70 km/t, så hold godt fast på turen. Hver tur varer ca. 20 min.

TELT 1

13.30 – 14.00:
Hvordan ser der ud under havoverfladen og hvordan gør vi havbunden levende igen?

Allan Scheller fra Køge Bugt Stenrev fortæller om, hvorfor der er akut brug for at genoprette livet på havbunden. Allan Scheller står bag foreningen Køge Bugt Stenrev, og har skaffet penge fra fonde til at genetablere ødelagte stenrev.

Borgmester fra Greve Kommune, Pernille Beckmann, Borgmester fra Brøndby Kommune, Kent Max Magelund, og DNs Lokalformand i Køge, Birgit Mindegaard, deltager i debatten.

14.05 – 14.35:
Kan man bygge ni kunstige erhvervsøer i Køge Bugt uden konsekvenser?

Hør professor Stiig Markagers faglige vurdering af hvad det vil betyde for Køge Bugt, hvis Hvidovre Kommunes planer om at etablere ni kunstige erhvervsøer bliver en realitet. Uafhængig havforsker Morten Holtegaard Nielsen supplerer med oplysninger om strømningsforhold og forurening.

Borgmester fra Køge Kommune, Marie Stærke, og borgmester fra Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen, samt DNs Lokalformand fra Brøndby, Mikkel Ejsing, deltager i debatten.

TELT 2

13.30 – 14.00:
Råstofindvinding – hvad betyder det for havmiljøet – og hvad er alternativet?

Gennem mange år har vi suget havbunden for materiale, der bliver brugt i blandt andet byggeri og til kystsikring. Råstofindvindingen er nødvendig for bygge- og anlægsindustrien – men den har konsekvenser. Kan man forestille sig alternativer og hvordan får vi sikret, at den ikke går mere ud over Køge Bugt i fremtiden? Hvad siger industrien selv? Hør Områdedirektør Søren Evald Jensen fra NCC komme med sine input.

Borgmester fra Stevns Kommune, Henning Urban Dam Nielsen, og borgmester fra Ishøj Kommune, Merete Amdisen, samt DNs Lokalformand fra Stevns, Michael Kruse, deltager i debatten.

14.05 – 14.35:
Havet omkring Køge Bugt

Vores havmiljø er udfordret og trænger til akut hjælp. En af udfordringerne er plastikforurening, som ses alle steder i verden - også herhjemme. Måske har du hørt om plastikøer, robotter der kan rydde op og mikroorganismer som kan spise plasten i havene, men hvad er fup og hvad er fakta. Kom og hør Louise Lerche-Gredal fra miljøorganisationen ”Plastic Change” fortælle om plastikforurening i havene, og hvordan vi kan løse de udfordringer, vi står overfor. Hun suppleres af svenske Michael Palmgren fra Malmøs Marine kundskabscenter. Michael har i mange år kæmpet for et bedre havmiljø og var bl.a. med til at skabe baggrunden for at dumpningen af slam fra Lynetteholm-projektet i Køge Bugt blev stoppet.

Borgmester fra Solrød Kommune, Emil Blücher, og formanden for DNs Lokalkomite fra Vallensbæk/Ishøj, Torben Kragh, deltager i debatten.

HOVEDSCENEN

14.45 – 15.40: Paneldebat: Hvordan passer vi bedst muligt på Køge Bugt?

Køge Bugt er under pres – vandkvaliteten er dårlig og mange års råstofindvinding, klapning og spildevandsudledning med mere har efterladt et havmiljø i ringe stand. Køge Bugt er gennem mange år blevet udnyttet – men er det tid til at tænke anderledes om havet og dets ressourcer?

Zenia Stampe (B), Charlotte Munch (Æ), Trine Pertou Mach (Ø), Maria Reumert Gjerding (præsident I DN) og de syv borgmestre fra Køge Bugt Alliancen deltager i debatten. På sidelinjen er eksperterne Michael Palmgren, Stig Markager og Morten Holtegaard.

HOVEDSCENEN

15.45:
Rapperen Per Vers leverer ”Havets Folkemøde Rap Up” over de mange inputs der er kommet i løbet af dagen

NORDSTRANDEN

16.00:
Fællessang og vi hopper i havet

Under hele folkemødet er der opsat stande, hvor det blandt andet er muligt at møde eksperter, Hav-NGOer, KBA og KLAR Forsyning.

FIND VEJ

Find vej til Havets Folkemøde

 

 

 • Havets Folkemøde afholdes på Køge Marina den 9. september fra 13-16
 • Det er det første af sin slags og håbet er, at det bliver en tilbagevendende begivenhed
 • Havets Folkemøde er arrangeret i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og de 7 kommuner i Køge Bugt Alliancen.
 • De syv kommuner i Køge Bugt Alliancen er: Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner
 • Til Havets Folkemøde vil der være debatter, musik, underholdning, bådture, rørebassin og aktiviteter for børn i vandkanten.
 • Dagen slutter med, at alle der har lyst hopper i havet på Nordstranden for at symbolisere, at de vil passe på havmiljøet.
 • Der hoppes i havet på Nordstranden kl. 16:00

Læs mere her: koegebugtalliancen.dk

Køge-Bugt alliancen består af syv kommuner langs kysten, som samarbejder for at passe på havmiljøet i bugten. De 7 kommuner er: Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner. Alliancen blev dannet i 2022 og arbejder for at forbedre havmiljøet i Køge Bugt og stoppe etableringen af ni kunstige øer i Hvidovre.

Køge Bugt Alliancen arbejder ud fra seks anbefalinger til, hvordan havmiljøet i Køge Bugt genoprettes:

 • Den kommende marine naturnationalpark skal beskytte hele Øresund.
 • Undgå mere råstofudvinding.
 • Stil krav om naturgenopretning, hvis råstoftilladelser forlænges.
 • Gør det økonomisk byrdefuldt at skade havmiljøet.
 • Begræns klapning i Køge Bugt.
 • Stop etableringen af 9 kunstige erhvervsøer.