Fritidspas

Fritidspas for børn og unge

Fritidspas er et økonomisk tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge i Ishøj Kommune i alderen 0-17 år.

Hvis du er forælder til et barn eller ung, der gerne vil gå til en fritidsaktivitet, men ikke har økonomisk mulighed for at betale kontingent til en forening, er der mulighed for at søge støtte via Fritidspas.

Et fritidspas giver økonomisk støtte til, at barnet eller den unge kan deltage i en fritidsaktivitet i en af Ishøjs Kommunes mange tilbud – enten til godkendte folkeoplysende foreninger eller kommunale fritidstilbud, der har aktiviteter for målgruppen.

Der kan søges støtte til betaling af kontingentet, maks. 1000 kr. pr. halvår eller 2000 kr. pr. sæson. I særlige tilfælde kan der søges økonomisk støtte til udstyr eller til deltagelse i stævner og lignende, maks. 1000 kr. pr. skoleår.

Center for Børn og Forebyggelse udbetaler det aftalte beløb til forældrenes NemKonto, hvorefter du som forælder selv sørger for indmeldelse i foreningen og betaling af kontingent. Umiddelbart efterfølgende skal du sende kopi af kvitteringen for betalt kontingent til Center for Børn og Forebyggelse.

Hvis barnet eller den unge gerne vil fortsætte med aktiviteten når fritidspasset udløber overtager I, som familie, betalingen for aktiviteten, medmindre andet er aftalt.

Er dit barn i målgruppen for at modtage et fritidspas, er det dig som forælder, der søger om dette. Dette gør du ved at udfylde skemaet her på hjemmesiden.

Inden for en uge bliver du kontaktet af en fritidspaskoordinator, for at vi kan høre mere om dit barns behov for støtte, samt orientere om det videre forløb.

Fritidspasset bevilges af fritidspas-koordinatorerne i Center for Børn og Forebyggelse.

Ansøg om fritidspas her.

Upload din kvittering her.

Har du spørgsmål til fritidspasordningen, kan du kontakte fritidskoordinatorerne:

Ninna Kragh                                                      Brian Bergmann

Telefon: 20271349                                             Telefon: 24983654

Mail: fritidspas@ishoj.dk                              Mail: fritidspas@ishoj.dk