Tip Tab Tynde - Tilbud til familier med børn med overvægt

Hvis dit barn har problemer med overvægt, kan I få hjælp i tilbuddet Tip Tab Tynde

Tip Tab Tynde er et tilbud til familier med skolebørn fra 0. til 6. klasse, der har problemer med overvægt.

I Tip Tab Tynde får du og din familie hjælp til at ændre kost- og motionsvaner i en sundere retning.

Du får også viden om, hvordan du som forælder kan håndtere de udfordringer, der knytter sig til at have et barn, som er overvægtigt.

Familier med skolebørn i 0. til 6. klasse, som har problemer med overvægt.

Tip Tab Tynde henvender sig til jer, der som familie gerne vil ændre kost- og motionsvaner, så både børn og forældre får en sundere livsstil. Formålet er at støtte jer i processen hen imod en sundere hverdag.

I Tip Tab Tynde arbejder vi ud fra den enkelte families situation og ønsker om at ændre livsstil. Det vil sige, at vejledningen tilpasses, så den matcher lige præcis jeres families situation og hverdag.

Vi rådgiver både om kost og motion, og om hvordan I kan omsætte jeres nye viden om kost og motion til ændrede vaner i dagligdagen. Vi rådgiver også om, hvordan I som forældre kan håndtere de udfordringer, der knytter sig til det at have et barn med overvægt, eksempelvis regulering af måltider og madmængder.

Tip Tab Tynde er et samlet forløb, som typisk løber over 1,5 år, og som består af:

  • Individuelle rådgivninger hos sundhedsplejersken til det enkelte barn og familien
  • Gratis svømning to gange ugentligt
  • Gratis foredragsaftener med diætist

På foredragsaftenerne får I mulighed for at udveksle erfaringer med andre familier, der står i en lignende situation. 

Ved tilmelding til forløbet binder man sig til at deltage i alle tre dele af forløbet.

Samarbejdet om et forløb i Tip Tab Tynde starter ofte i forbindelse med en sundhedssamtale på skolen, men I kan også selv henvende jer direkte til Tip Tab Tynde.

I kan kontakte sundhedsplejerskerne:

  • Liselotte Winsløv, tlf. 2449 3575
  • Jacqueline Bennett, tlf. 2941 3516