Rekrutter nye medarbejdere

Vi søger efter de kompetencer, I ønsker, blandt flere hundrede ledige CV'er eller hjælper med at udarbejde en stillingsannonce til jobnet.dk

Virksomhedspraktik – Ansæt en ledig i fire ugers ulønnet praktik inden en evt. ordinær ansættelse.

Job med løntilskud – Ansæt en medarbejder og få tilskud de første måneder, hvor I kan se
medarbejderen an, inden I ansætter.

Vi yder et tilskud på 88,92 kr. pr. time til private virksomheder (2024-sats)

Ansæt en person med nedsat arbejdsevne i et ordinært job.

Virksomheden kan få løst
mindre opgaver, som kræver ned til få timers arbejde om ugen.

Den fleksjobansatte får tilskud fra
kommunen.

Vi har bl.a. ukrainere og andre tilflyttere, som meget gerne vil i job.

Vi tilbyder råd og vejledning i forbindelse med rekrutteringen og kan hjælpe i forhold til sprog- og kulturforståelse.