Tilbud til voksne borgere med psykisk eller fysisk handicap

Her kan du se hvilke tilbud Ishøj Kommune har, og hvordan du ansøger om hjælp

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte tilbud og orientere dig om visitationsprocedurerne