Opkvalificer dine medarbejdere

I får en medarbejder, som typisk har en del erhvervserfaring, ligesom I har mulighed
for at få tilskud på op til 45 kroner pr. time til uddannelse af en ufaglært over 25 år i en erhvervsuddannelse
(fx tømrer, mekaniker eller kontorassistent).

Hvis I sender medarbejdere på efteruddannelse, kan vi levere vikarer og yde tilskud til
vikarløn. Tilskuddet er på 203,17 kr. pr. time (2024-sats), mens den ansatte er i uddannelse,
hvis der samtidig er ansat en vikar, der har været ledig i mindst seks måneder.