Beskæring af beplantning langs veje og stier

Sådan beskærer du din beplantning

Som grundejer er det dit ansvar, at beplantningen er beskåret mod fortov, vej eller sti langs din matrikel. Sørg også for, at brandhaner altid holdes fri for beplantning.

Hække, træer og buske, som breder sig ud over fortovet og/eller vejen kan genere trafikken, både for de gående og de kørende. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være nedsat på grund af beplantningen, og det kan gå ud over trafiksikkerheden.

Svagtseende, kørestolsbrugere og trafikanter med barnevogne har særligt behov for, at fortove og stier kan bruges i den fulde bredde.

Her kan du se en skitse over, hvordan du skal beskære din beplantning mod fortov, vej eller sti.

Hvad sker der, hvis jeg ikke beskærer beplantningen?

Hvis du ikke beskærer beplantningen, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.

Hvis du ikke overholder tidsfristen, kan kommunen i henhold til vejlovene lade beskæringen udføre på grundejerens regning.