Gravetilladelser og ledningsoplysninger

Hvis du skal grave i de offentliges eller de private fællesvejes vej- og stiarealer, kræver det en gravetilladelse fra kommunen, og at du indhenter ledningsoplysninger.

Vej- og stiarealer indbefatter vej, sti, fortov og rabat.

Her kan du søge om gravetilladelse hos Virk.dk.

Du søge om gravetilladelse senest 14 dage, før arbejdet påbegyndes. 

Inden gravearbejdet går i gang, skal du indhente ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret (LER).

Indhent ledningsoplysninger hos LER.

Ishøj Kommune udleverer kun tegninger, som er søgt i LER. Kommunen har oplysninger om følgende ledninger: vand, varme, kloak og antenne.

Andre ledningsoplysninger skal søges hos de respektive ledningsejere.

Du kan på Vejdirektoratets gravearbejdskort trykke på et vejarbejde ikon og se oplysningerne for de igangværende pågældende gravearbejder på på kommunes og private fællesvejes veje og stier . 

Hvis du skal grave inde på private arealer, skal du have tilladelse af ejeren af arealet og ikke kommunen. Du har heller ikke pligt til at indhente ledningsoplysninger.

Skal du finde ledninger på din egen grund, kan du finde dem i byggesagen for ejendommen. Byggesagen kan gennemses ved henvendelse til Ishøj Kommunes Center for Byudvikling.