Ishøj Kommune har sendt forslag til spildevands­plan i høring

27. februar 2024

Forslag til Spildevandsplan 2024-2034 er nu i offentlig høring, og du kan komme med dit input til planen indtil den 04. april 2024

Ishøj Kommune har udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan for årene 2024-2034, som nu er sendt i offentlig høring.

En spildevandsplan er byrådets plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Den sætter rammerne for håndtering af spildevandet i Ishøj og er det administrative og retslige grundlag for gennemførelse af tiltag inden for spildevandsområdet.

Spildevandsplanen beskriver de kommende års spildevandsprojekter med hovedfokus på at sikre et godt vandmiljø, optimal rensning, forsyningssikkerhed m.v.

Læs forslag til spildevandsplanen her

Her kan du også sende et høringssvar med dine bemærkninger. For at sende et høringssvar skal du trykke på den orange knap med teksten ”Din kommentar” og udfylde formularen.

Du skal sende dit input til planen inden den 04. april 2024.

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet.

Herefter vil de indgå i byrådets beslutningsgrundlag for den endelige vedtagelse af Spildevandsplan 2024-2034.

Der vil blive udarbejdet en hvidbog for henholdsvis forslag til Spildevandsplan 2024-2034 med tilhørende miljørapport.

Spildevandsplan 2024-2034 vil blive ændret i de tilfælde, hvor høringssvarene vurderes relevante.

Der reviderede forslag til Spildevandsplan 2024-2034 med tilhørende miljørapport vil blive forelagt til endelig vedtagelse i byrådet.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler.

Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det, du skriver.

Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen.

Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig.

Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over, hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret, og at du, så frem du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.