Tværgående projekter

I Ishøj arbejder vi på kryds og tværs - både internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser