Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj

Byrådet vedtog 7. juni 2022 endeligt Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj

Ishøj Kommune har forpligtet sig til CO2- neutralitet i 2050. For at nå målet ønsker byrådet at fremme grøn mobilitet. Der arbejdes derfor for en større tilslutning til de kollektive transportmidler, og på at omlægge biltrafikken fra fossil drevne biler til eldrevne biler.

Denne omstilling sker kun ved, at der etableres ladeinfrastruktur, og derfor har Ishøj Kommune endeligt vedtaget Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj.

Strategien beskriver, hvordan kommunen understøtter tilstrækkelig etablering af offentligt tilgængelige ladestandere i byrummet fremadrettet.

Offentlig høring

Strategien har været i høring i seks uger, og i perioden har Ishøj Kommune modtaget flere bemærkninger, der omhandler ønsker for, hvor mange ladestandere, og hvor de skal opføres i fremtiden. Der har også været ønsker til frit valg af ladestanderoperatører.

Høringssvarene har ført til ændringer i strategien, der omhandler en præcisering af teksten, så det fremgår tydeligt, at Ishøj Kommune vil fremme udviklingen af udrulning af ladestandere med yderligere tiltag end ladestanderbekendtgørelsen stiller krav til.

Derudover tilføjes et kort der viser, hvor der i høringsperioden er vist størst interesse for opsætning af ladestandere, og hvor Ishøj Kommune samtidig ønsker at opstille et større antal ladestandere.

Læs strategien for ladeinfrastruktur i Ishøj her