Fejl på gadebelysningen

Sådan gør du, hvis gadelygterne ikke virker

Hvis du opdager fejl ved vejbelysningen i vores kommune, kan du fejlmelde gadebelysning på Andel Lumens hjemmeside ved at klikke her eller kontakte dem på 70255002 . 

Hvis der er fejl belysningen i Vejleåparken, skal du kontakte boligselskabet AAB.

Alvorlige fejl som løses inden for 2-24 timer efter kendskab:
  • Defekte anlæg med berøringsfare (Fare standset inden for 2 timer)
  • 3-5 lygter efter hinanden uden lys på kritiske steder som vejkryds, tunneller etc.
  • Strækningsfejl med mere end 5 lygter efter hinanden uden lys
  • Lygter uden lys eller eller blink uden lys ved fodgængerovergange
  • Belysningsanlæg som støjer eller blinker
Fejl, som løses inden for 8-10 arbejdsdage:
  • Strækningsfejl med 3-5 lygter efter hinanden uden lys
  • Enkeltarmatur uden lys
Fejl, som udbedres hurtigst muligt:
  • Fejl hvor der skal bestilles materialer, fx specialmaster, specielle armaturer eller lignende.
  • Fejl som følge af skader, hærværk, storm eller lignende

I forbindelse med Andel Lumens service og udbedring af fejl tændes vejbelysningen også i dagtimerne. Der kan således i kortere eller længere perioder være tændt for vejbelysningen på de fejlramte strækninger.

Når fejlen er udbedret, styres tænd- og slukfunktionen igen automatisk af dagslyset.

Ønsker en grundejerforening eller et vejlaug at etablere ny vejbelysning, skal der rettes henvendelse til Ishøj Kommunes vejmyndighed i Center for Ejendomme og Arealer.