Fejl på gadebelysningen

Sådan gør du, hvis gadelygterne ikke virker

Hvis du opdager fejl ved vejbelysningen i vores kommune, kan du fejlmelde gadebelysning på Andel Lumens hjemmeside ved at klikke her eller kontakte dem på 70255002 . 

Hvis der er fejl belysningen i Vejleåparken, skal du kontakte boligselskabet AAB.

Alvorlige fejl, som løses inden for 2-24 timer:
  • Defekte anlæg med berøringsfare
  • Strækningsfejl med mere end 5 lygter efter hinanden uden lys
  • Vejkryds og fodgængerovergange
Fejl, som løses inden for 5 arbejdsdage:
  • Strækningsfejl med 3-5 lygter efter hinanden uden lys
  • Anlæg, som støjer
Fejl, som løses inden for 10 arbejdsdage:
  • Enkelte lygter uden lys
  • Fejl som ikke hører under servicestandard A eller B
Fejl, som udbedres hurtigst muligt:
  • Fejl hvor der skal bestilles materialer
  • Fejl som følge af hærværk, storm eller lignende

I forbindelse med SEAS-NVE's service og udbedring af fejl tændes vejbelysningen også i dagtimerne. Der kan således i kortere eller længere perioder være tændt for vejbelysningen på de fejlramte strækninger.

Når fejlen er udbedret, styres tænd- og slukfunktionen igen automatisk af dagslyset.

Ønsker en grundejerforening eller et vejlaug at etablere ny vejbelysning, skal der rettes henvendelse til Ishøj Kommunes vejmyndighed på 43577777.