Hvad betyder ESG for bygge- & anlægsvirksomheder?

23. april 2024 - Ishøj Byrådssal på Store Torv 20, 2. sal (inde i Ishøj Bycenter)

Ishøj Kommune og Erhvervshus Hovedstaden inviterer alle bygge- og anlægsvirksomheder i Ishøj til et arrangement, som vil sætte fokus på:

  • 1. ESG-krav og -trends: Hvad er de seneste ESG-krav og -tendenser, og hvordan påvirker de branchen? Dette omfatter indsigt i cirkulær byggepraksis og ansvarlig ressourceanvendelse.
  • 2. Forbedring af virksomhedens image: Hvordan kan implementering af ESG-principper forbedre min virksomheds brand og omdømme, så jeg kan tiltrække nye kunder og medarbejdere?
  • 3. Markedsdifferentiering: Hvordan kan ESG-indsats få min virksomhed til at skille dig ud på markedet, blive mere konkurrencedygtig og appellere til flere kunder, der værdsætter bæredygtighed?
  • 4. Indsigt i støtteprogrammer: Hvilke programmer tilbyder Erhvervshus Hovedstaden virksomheder, der arbejder målrettet med ESG og cirkulære forretningsmodeller?

Klik her for at tilmelde dig arrangementet

Program:

16.30: Velkommen og kort intro til klimaarbejdet i Ishøj v. klimakoordinator Karsten Hansen

16.40: ESG i bygge & anlægsvirksomheder: Hvad er det, og hvordan tackler man det?

17.15: Pause med forfriskning og uformelle spørgsmål

17.35: Spørgsmål fra salen

17.55: Afrunding og tak for i dag

Hvad betyder ESG?

ESG står for Environment, Social og Governance og dækker over henholdsvis miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd.

EU har vedtaget nye krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering. Det betyder, at de største virksomheder skal rapportere efter en række emnespecifikke standarder, der kan ligge indenfor E, S og G. Det gælder også for underleverandører, og derfor er ESG er relevant også for mindre virksomheder.