Kultur- og Fritidsudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle kunstneriske og fritidsmæssige opgaver i henhold til Museumsloven, Musikloven, Teaterloven, Filmloven, Billedkunstloven, Lov om ungdomsskoler, Folkeoplysningsloven, koordinering af Integrationsloven m.fl. 

  • Opgaver efter love på området
    Bl.a. folkeoplysningsvirksomhed, voksenundervisning, ungdomsskolen, biblioteksvæsen, museumsforhold, kulturskole og andre musikaktiviteter, teater- og biografforhold, fritidstilbud for børn og unge indenfor rammerne af det idrætslige- og det idébetonede, foreningsliv, samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område, lokalhistorie, støtte til kulturelle arrangementer, kunst og kunstindkøb, udlån af arealer og anlæg under udvalgets område, udlån af arealer og anlæg til fritidsformål, idrætsanlæg m.v. samt andre fritidsfaciliteter og eventuelle andre anlæg under udvalgets område.
  • Forslag og indstilling til byrådet 
    Politikker og strategier inden for udvalgets område, udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det kulturelle-, fritids- og integrationsmæssige område i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget, regler for udlån af arealer og anlæg under udvalgets område og for tilskud til foreninger m.v., regler for udlån af arealer og anlæg til fritidsformål i samarbejde med de udvalg hvorunder bygningerne, arealerne og anlæggene hører samt vedrørende institutioner, bygninger, rekreative områder, idrætsanlæg og andre anlæg under udvalgets område, plan for kultur- og fritidsområdet.

Formand for udvalget er Pia Beckmann Skourup (V).

Pia Skourup

Viceborgmester, Venstre (V)

31313701

pskou@ishoj.dk

Murat Kütük

2. viceborgmester, Socialdemokratiet (A)

2910 3061

murku@ishoj.dk

Sami Deniz

Medlem af SF (F)

28303685

samid@ishoj.dk

Milishia Moradi

Medlem af Ishøjlisten (L)

52666203

milmo@ishoj.dk

Jeannette Merklin

Medlem af Socialdemokratiet (A)

20928497

jem@ishoj.dk