Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af lønforhold for medarbejdere ansat inden for udvalgets område, bortset fra det administrative personale ansat i
  centrene.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om sygedagpenge.
  Opgaverne omhandler bl.a.:
  - Kontanthjælp
  - Enkeltydelser
  - Sygedagpenge
  - Regressager for så vidt angår sygedagpenge
  - Integration
  - Repatriering
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende lovgivning om ydelser til personer på beskæftigelsesområdet, og af de anliggender, der i øvrigt hører under beskæftigelsesområdet, herunder:
  - Drift af jobcenter
  - Inddragelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner i beskæftigelsesindsatsen
  - Drift af ungeindsats for unge i Jobcentrets målgruppe
  - Samarbejde om frivillighed med civilsamfundet i relation til beskæftigelsesindsatsen
  - Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap.
 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
  - Politikker og strategier inden for udvalgets område.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter:
  - Lov om uddannelsesvejledning efter grundskoleniveau,
  - Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU),
  - Integrationsloven vedr. uddannelse og beskæftigelse,
  - Lov om forberedende grunduddannelse (FGU).
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsfremmeområdet, herunder opgaver vedrørende:
  - Information og erhvervsservice, herunder om iværksætteri, lokalisering og udvikling af nye virksomheder
  - Udvikling af turismen
  - Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde mellem erhverv, unge og uddannelse samt samarbejde med Ishøj Erhvervsforening
  - Udviklingsaktiviteter, herunder om innovation, servicetilbud og videndeling, anvendelse af ny teknologi, investeringsfremme mv.
  - Nationale, regionale og tværkommunale samarbejder om erhvervsudvikling
  - Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber, herunder Wonderful Copenhagen, og andre offentlige myndigheder inden for udvalgets område.
 • Udvalget varetager resultatkontrakten mellem KKR Hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden. I denne indgår:
  - Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse af 25. oktober 2018.
  - Aftale om rammerne for erhvervshuse 2021-2023 af 27. januar 2021.

Formand for udvalget er Rasmus Ørvad Boné (C).

Læs forretningsorden for Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget

Rasmus Boné

Medlem af Det konservative folkeparti (C)

3072 3311

rasmb@ishoj.dk

Selcuk Mehmet Özcan

Medlem af Socialdemokratiet (A)

5040 9763

seloz@ishoj.dk

Sami Deniz

Medlem af SF (F)

28303685

samid@ishoj.dk

Betina Havmand Demir

Medlem af Ishøjlisten (L)

2216 0705

bethd@ishoj.dk

Steen Skovhus

Medlem af Ishøjlisten (L)

30564364

stsko@ishoj.dk