Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af lønforhold for medarbejdere ansat inden for udvalgets område, bortset fra det administrative personale ansat i
  centrene.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om sygedagpenge.
  Opgaverne omhandler bl.a.:
  - Kontanthjælp
  - Enkeltydelser
  - Sygedagpenge
  - Regressager for så vidt angår sygedagpenge
  - Integration
  - Repatriering
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende lovgivning om ydelser til personer på beskæftigelsesområdet, og af de anliggender, der i øvrigt hører under beskæftigelsesområdet, herunder:
  - Drift af jobcenter
  - Inddragelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner i beskæftigelsesindsatsen
  - Drift af ungeindsats for unge i Jobcentrets målgruppe
  - Samarbejde om frivillighed med civilsamfundet i relation til beskæftigelsesindsatsen
  - Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap.
 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
  - Politikker og strategier inden for udvalgets område.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter:
  - Lov om uddannelsesvejledning efter grundskoleniveau,
  - Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU),
  - Integrationsloven vedr. uddannelse og beskæftigelse,
  - Lov om forberedende grunduddannelse (FGU).
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsfremmeområdet, herunder opgaver vedrørende:
  - Information og erhvervsservice, herunder om iværksætteri, lokalisering og udvikling af nye virksomheder
  - Udvikling af turismen
  - Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde mellem erhverv, unge og uddannelse samt samarbejde med Ishøj Erhvervsforening
  - Udviklingsaktiviteter, herunder om innovation, servicetilbud og videndeling, anvendelse af ny teknologi, investeringsfremme mv.
  - Nationale, regionale og tværkommunale samarbejder om erhvervsudvikling
  - Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber, herunder Wonderful Copenhagen, og andre offentlige myndigheder inden for udvalgets område.
 • Udvalget varetager resultatkontrakten mellem KKR Hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden. I denne indgår:
  - Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse af 25. oktober 2018.
  - Aftale om rammerne for erhvervshuse 2021-2023 af 27. januar 2021.

Formand for udvalget er Rasmus Ørvad Boné (C).

Læs forretningsorden for Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget

Rasmus Ørvad Boné

Medlem af Det konservative folkeparti (C)

3072 3311

rasmb@ishoj.dk

Selcuk Mehmet Özcan

Medlem af Socialdemokratiet (A)

5040 9763

seloz@ishoj.dk

Sami Deniz

Medlem af SF (F)

28303685

samid@ishoj.dk

Betina Havmand Demir

Sengül Deniz

Medlem af Ishøjlisten (L)

60201574

sed@ishoj.dk