Social- og Sundhedsudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget træffer afgørelse i personsager vedrørende voksne i henhold til den sociale lovgivning. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende kommunale opgaver.

Bl.a. generel rådgivning og vejledning til voksne inden for det sociale område, visitering af voksne til behandling inden for misbrugs- handicap- og psykiatriområdet, visitering til krisecentre, forsorgshjem m.m., førtidspensionssager, handicap, kommunens egne botilbud til voksne, fogedudsættelser.

Bl.a. udskrivningsforløb for svage og ældre patienter, indlæggelsesforløb, træningsområdet, hjælpemiddelområdet, forebyggelse og sundhedsfremme, indsatsen for mennesker med sindslidelser, tandpleje for børn og voksne, sygepleje, vederlagsfri fysioterapi til voksne, kommunelæge, udarbejdelse af forslag til Sundhedsberedskabsplan.

Bl.a. kommunens ældreinstitutioner og andre tilsvarende private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, udlån og udleje af bygninger, arealer og anlæg under udvalgets område, drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, ældreboliger og andre særlige boliger indrettet med sigte på ældre og handicappede, bofællesskaber og aktivitetstilbud for handicappede og sindslidende samt hjemløseboliger, dag- og døgntilbud som reguleres efter serviceloven.

Bl.a. kontanthjælp, enkeltydelser, indstilling til bolig/støtteskrivelser, sygedagpenge.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget og om regler for udlån og udleje af bygninger, arealer og anlæg samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Formand for udvalget er Erkan Yapici (A).

Læs forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget

Erkan Yapici

Medlem af Socialdemokratiet (A)

20956212

eryap@ishoj.dk

Ole Beckmann

Medlem af Venstre (V)

23387500

oba@ishoj.dk

Betina Havmand Demir

Medlem af Ishøjlisten (L)

2216 0705

bethd@ishoj.dk

Annelise Madsen

Medlem af Ishøj Demokraterne (ID)

27793981

anmad@ishoj.dk

Bayram Yüksel

Medlem af Socialdemokratiet (A)

20465287

bay@ishoj.dk