Børne- og Undervisningsudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Børne- og Undervisningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende kommunale opgaver:

 • Opgaver om uddannelse og dagtilbud
  Udvalget forvalter opgaver indenfor Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), Lov om specialundervisning for voksne, og Lov om Forberedende grunduddannelse (FGU) samt Lov om forberedende voksenundervisning.

  Endvidere har udvalget ansvaret for at der træffes afgørelse i personsager om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til handicappede børn og unge.

  Det er udvalgets opgave at sætte rammer og retning for folkeskoler, specialskoler, heltidsundervisning, skolefritidsordninger, aftenklubber, særlige fritids- og klubtilbud, STU, Ishøj Naturcenter, dagtilbud på 0-6års området inkl. obligatorisk sprogstimulering, specialgrupper og støttepædagogisk bistand, dispensation for vedtagne regler foroptagelse i dagtilbud og skoler, opgaver i forbindelse med FGU (Forberedende Grunduddannelse), opgaver i forbindelse med UU (Ungdoms- og Uddannelsesvejledning), specialpædagogisk bistand og specialundervisning til børn og voksne, SSP-samarbejdet (Skole, Social og Politi),

  Derudover også samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, udlån af lokaler, arealer og anlæg m.v. under udvalgets område til dagtilbuds- og folkeskoleformål, anvendelse af dagtilbuds og skolers bygninger, skolernes idrætsanlæg m.v. samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer til dagtilbuds- og skoleformål.
   
 • Opgaver efter Lov om Social Service
  Udvalget har ansvaret for, at der i denne forbindelse træffes afgørelser i personsager i henhold til Lov om Social Service vedrørende børn og unge.

  Det er udvalgets opgave at sætte rammer og retning for gratis rådgivning og vejledning – herunder også anonym rådgivning - med henblik på at forebygge sociale problemer og andre øjeblikkelige problemer, forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien, økonomiske tilskud samt personlig hjælp og ledsagelse til familier med handicappede børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, anbringelser og foranstaltninger,

  Derudover også kommunens institutioner efter Lov om Social Service, drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, dag- og døgntilbud for børn og unge, som reguleres efter Lov om Social Service og indstilling til boliganvisninger/støtteskrivelser jf. Lov om aktiv socialpolitik.
   
 • Opgaver efter sundhedsloven
  Bl.a. Sundhedstjenesten
   
 • Opgaver indenfor det forpligtende samarbejde 
  Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og voksne i henhold til Lov om forpligtende samarbejder. Udvalget varetager tillige Vallensbæk Kommunes opgaver inden for det specialiserede socialområde vedrørende børn og unge i henhold til Lov om forpligtende samarbejde.
   
 • Forslag og indstillinger til byrådet
  Kvalitetsrapporter samt sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget, regler for udlån af arealer og anlæg under udvalgets område til dagtilbuds- og skoleformål m.v., samt vedrørende institutioner, skoler og andre anlæg under udvalgets område.

Formand for udvalget er Kasper Bjering Søby Jensen (A).

Kasper Bjering Søby Jensen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

21406037

kabsj@ishoj.dk

Ole Wedel-Brandt

Medlem af Enhedslisten (Ø)

25216022

olwed@ishoj.dk

Kalbiye Yüksel

Medlem af SF (F)

20556656

kayuk@ishoj.dk

Milishia Moradi

Medlem af Ishøjlisten (L)

52666203

milmo@ishoj.dk

Selcuk Mehmet Özcan

Medlem af Socialdemokratiet (A)

5040 9763

seloz@ishoj.dk