Klima- og Miljøudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Klima- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Varmeforsyningsloven og Vandforsyningsloven.

Bl.a. VVM, miljøforhold, råstoffer og jordforurening, naturbeskyttelse, herunder kommunens grønne områder, renovation, vandforsyning- og besparelse, øvrige forsyningsvirksomheder, energi- og ressourcebesparelse, miljøhandlingsplan/agenda-arbejde, skadedyrsbekæmpelse, spildevand, miljøbeskyttelse, levnedsmidler, vandløb, varmeforsyning og miljøtilsyn med virksomheder, landbrug m.v.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planer for klima- og miljømæssige områder i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget herunder takster for forsyningsvirksomheder, spildevandsplaner, affaldsplaner og regulativer, vandforsyningsplaner, godkendelse af vandindvindings- og vandbehandlingsanlæg, projekter efter varmeforsyningsloven, klimaplan/agenda 21-plan og energispareplaner.

Formand for udvalget er Kalbiye Yüksel (F).

Læs forretningsorden for Klima- og Miljøudvalget

Kalbiye Yüksel

Medlem af SF (F)

20556656

kayuk@ishoj.dk

Thomas Hjorth Rasmussen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

2286 0615

thomr@ishoj.dk

Ole Beckmann

Medlem af Venstre (V)

23387500

oba@ishoj.dk

Seyit Ahmet Özkan

Medlem af Ishøjlisten (L)

28156319

seyao@ishoj.dk

Henrik Olsen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

24489162

ols@ishoj.dk