Klima- og Miljøudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Klima- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Planloven, Byggeloven, Vej- og ekspropriationsloven, Udstykningsloven, Lov om trafikselskaber samt en række andre love indenfor det tekniske område. 

  • Opgaver efter love indenfor det tekniske område 
    Bl.a. VVM, miljøforhold, råstoffer og jordforurening, naturbeskyttelse, herunder kommunens grønne områder, renovation, vandforsyning- og besparelse, øvrige forsyningsvirksomheder, energi- og ressourcebesparelse, miljøhandlingsplan/agenda-arbejde, skadedyrsbekæmpelse, spildevand, miljøbeskyttelse, levnedsmidler, vandløb, varmeforsyning og miljøtilsyn med virksomheder, landbrug m.v.
  • Opgaver indenfor det forpligtende samarbejde
    Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor natur og miljø i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.
  • Forslag og indstilling til byrådet
    Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planer for klima- og miljømæssige områder i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget herunder takster for forsyningsvirksomheder, spildevandsplaner, affaldsplaner og regulativer, vandforsyningsplaner, godkendelse af vandindvindings- og vandbehandlingsanlæg, projekter efter varmeforsyningsloven, klimaplan/agenda 21-plan og energispareplaner.

Formand for udvalget er Erkan Yapici (A).

Erkan Yapici

Medlem af Socialdemokratiet (A)

20956212

eryap@ishoj.dk

Annelise Madsen

Løsgænger

27793981

anmad@ishoj.dk

Johnna Stark

Medlem af Ishøj Listen

20748069

jstar@ishoj.dk

Ole Wedel-Brandt

Medlem af Enhedslisten (Ø)

25216022

olwed@ishoj.dk

Ole Beckmann

Medlem af Venstre (V)

23387500

oba@ishoj.dk