Ungelederprisen

Foreninger og borgere i Ishøj Kommune kan hvert år senest d. 15. februar indstille kandidater til foreningspriserne i henhold til de gældende kriterier for hver af priserne.

Med Ungelederprisen ønsker Ishøj Kommune at anerkende og belønne en ungeleder i foreningslivet. Ved en ungeleder forstås en frivillig instruktør/træner eller leder under 30 år, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for foreningen i årets løb.

Det er ikke afgørende om indsatsen har været målrettet børn, unge eller seniorer. Det kan være en person, der har prioriteret særlige værdier i foreningen, påtaget sig et ansvar og bidraget til at udvikle foreningen.

Klik på følgende link for at downloade indstillingsskema: Ungelederprisen