Ishøjs vilde haver

Har du et areal på din grund, din virksomhed eller i din bolig- eller grundejerforening som kan gøre en forskel for biodiversiteten i vores kommune? Så meld arealet ind til Ishøjs vilde haver

Med projektet Ishøjs Vilde Haver ønsker Ishøj Kommune at understøtte borgerdrevne netværk, som vil arbejde for biodiversitet lokalt. Med midler fra Naturmillionen vil vi støtte arbejdet med at fremme biodiversitet på private og almene arealer, hvis der kan samles en borgergruppe omkring projektet, som vil give en hånd med for mere biodiversitet. 

Vi hjælper med rådgivning og maskiner ved etableringen. I deltager selv aktivt i projektudviklingen, etableringen og står for den efterfølgende drift af det anlagte.

Eksempler på etablering af tiltag kan være vandhul, vildeng, kvashegn, vedmur, hjemmehørende træer, buske og stauder

Arealer udvælges og igangsættes løbende i 2024.

Hvordan kommer jeg med i Ishøjs vilde haver?

Meld ind med et areal allerede nu! Når du har fundet et areal, som du gerne vil have med i projektet, skal du udfylde nedenstående formular.

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen.

Beskriv stedet og beliggenheden.
Skriv her, hvis du har et konkret forslag til et biodiversitetstiltag (fx vandhul, vildeng, kvashegn, vedmur, hjemmehørende træer, buske og stauder).
Her kan du vedhæfte et kort over arealet.

Dit projekt bliver vurderet ud fra følgende parametre:

 • Potentiale for mere biodiversitet på det foreslåede areal
  I vurderingen indgår muligheden for, at projektet kan fungere som en ”trædesten” for biodiversiteten i området.
  Fx skal der for projekter med etablering af vandhul og vildeng være levesteder tæt på for at sikre, at indsatsen vil få betydning for biodiversiteten i området. Hvorimod etablering af kvashegn og vedmur næsten altid vil få en effekt uanset område.
  Projekter med plantning af hjemmehørende træer, buske og stauder skal tage udgangspunkt i de eksisterende forhold på lokaliteten og skal understøtte eksisterende levesteder.
 • Er der en aktiv gruppe af folk der støtter op om projektet
  Der lægges vægt på engagement. Det ansøgte projekt skal være støttet af borgere i nærområdet, som deltager ved selve etableringen af tiltaget. Hvis der fx er tale om et areal i en virksomhed, kan deltagerne være medarbejdere. Er der fx tale om et fællesareal i en grundejerforening, kan deltagerne være medlemmer af den grundejerforening. 

 • Diversitet i projekterne, så der er en vis bredde i typen af biodiversitets-projekter, og der ikke kun etableres fx kvashegn

 • Geografisk placering
  Der ønskes en vis geografisk spredning af projekter i kommunen, som sikrer, at tiltag og borgergrupper etableres forskellige steder i kommunen.

Når du har sendt din ansøgning vil du blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen umiddelbart efter.

Godkendelse eller afslag meddeles løbende ud fra en prioritering, hvori indgår de øvrige indkomne forslag om projekter i en samlet vurdering på disse tre parametre:


 Potentiale for mere biodiversitet på det foreslåede areal

 Opbakning til projektet i nærområdet

 Diversitet i projekterne

 Geografisk placering

 

Moshumle

Læs mere om Ishøjs vilde haver her: