Aftenskoler

Aftenskoler er organiseret som folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Med udgangspunkt i undervisningen skal deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder øges.

Målet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indgives til Center for Kultur og Fritid senest den 1. november året før.

Læs mere i de vedtagne retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning eller om mulighederne for aftenskoleundervisning nedenunder.