Opret en forening

Ønsker du at oprette en forening, så er der nogle ting du skal være opmærksom på

En forening skal godkendes som tilskudsberettiget for at få tilskud fra kommunen og låne kommunale lokaler. Det er Folkeoplysningsudvalget, der godkender foreninger som tilskudsberettigede i Ishøj Kommune

Læs mere om godkendelse af nye folkeoplysende foreninger i retningslinjerne

For at blive godkendt skal en forening:

 • Være demokratisk opbygget
 • Være ikke-kommerciel. Foreningen skal have andet formål end at tjene penge.
 • Have et sæt vedtægter og en bestyrelse
 • Have aktive medlemmer, der betaler kontingent

Hjælp til vedtægter

Ifølge Folkeoplysningsloven skal en forenings vedtægter have paragraffer, der som et minimum forklarer:

 • Foreningens navn og hjemsted.
 • Foreningens formål, der både beskriver en aktivitet og et forpligtende socialt samvær.
 • Hvem der kan blive medlem af foreningen. En tilskudsberettiget forening skal være åben for alle, der kan gå ind for dens vedtægter.
 • Hvordan bestyrelsen vælges og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • Hvordan generalforsamlingen indkaldes, hvornår den holdes, og hvordan den afvikles. Indkaldelsen skal ske ved brev eller mail til alle medlemmer med angivelse af tid og sted og dagsorden.
 • Hvem der har tegningsret for foreningen (den eller de personer i bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i forhold til offentlige myndigheder).
 • Regnskabsåret.
 • Valg af revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • Hvordan vedtægterne ændres – det kan kun ske på en generalforsamling.
 • Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør.
 • DGI har lavet en guide til processen omkring at danne vedtægter i en ny forening. Hent Vedtægtsgeneratoren her.

Ansøgning om godkendelse

Ansøgning om godkendelse fremsendes på mail til Center for Kultur og Fritid på mail kultur@ishoj.dk.

Ansøgningen vedlægges følgende bilag:

 • Vedtægter, der opfylder Folkeoplysningslovens formelle krav.
 • Medlemsliste, der som minimum oplyser hvert medlems navn, adresse og fødselsdato.
 • Bestyrelsesliste, der som minimum oplyser formand og kasserers navn, adresse og fødselsdato samt telefonnummer og e-mailadresse.
 • En ”på tro og love” erklæring på, at medlemmerne har betalt kontingent og dokumentation for dette.

Lån af lokaler

Det er muligt for godkendte foreninger i Ishøj Kommune at låne lokaler gratis.