Eliteidrætspulje

Ishøj Kommune støtter årligt foreninger, der dyrker idræt med et særligt resultatperspektiv og på højeste nationale niveau. Puljen har til formål at forbedre forholdene for eliteforeningerne ved at yde økonomisk støtte. Formålet med puljen er også at synliggøre og markedsføre Ishøj Kommune via den lokale elite som en attraktiv kommune.

Puljen henvender sig til ikke-kommercielle idrætsforeninger som har hjemsted i Ishøj Kommune og som er anerkendt af Danmarks Idræts Forbund. Det er ikke muligt for enkeltpersoner at ansøge puljen.

Eliteidræt i Ishøj Kommune omfatter:

1. Foreninger med hold, der er repræsenteret på højeste niveau i Danmark inden for den enkelte sportsgrens konkurrencestruktur. 

2. Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. karate), der har mange medlemmer, som dyrker idræt på højeste plan inden for den enkelte sportsgrens konkurrencestruktur

Der ydes tilskud til de udgifter, som almindeligvis anses for nødvendige for, at foreningen kan drive sin eliteaktivitet. Der ydes ikke kommunal støtte til aktiviteter og projekter, der ligger inden for foreningens almindelige aktiviteter og drift.

Eliteidrætspuljen uddeles til et antal foreninger og ikke begrænset til et bestemt antal foreninger.

Der ydes ikke tilskud fra eliteidrætspuljen til deltagelse i store internationale mesterskaber som VM, EM, NM og OL. Der kan derimod søges om økonomisk tilskud fra udviklingspuljen. Tilskud til store mesterskaber kan søges af foreninger og personer i Ishøj Kommune og administreres af Folkeoplysningsudvalget.

Eliteidrætspuljens budgetmidler bliver fordelt på baggrund af de indkomne ansøgninger.

Der uddeles midler fra puljen én gang om året og ansøgningsfristen er 1. marts med behandling i Folkeoplysningsudvalget i april.

Skema til ansøgning om eliteidrætstilskud kan findes på Ishøj Kommunes hjemmeside. Skemaet skal sammen med øvrige bilag jf. kravene sendes til Center for Kultur og Fritid, kultur@ishoj.dk.

Foreninger skal ansøge ved at udfylde Ansøgningsskema til eliteidrætspulje, som hentes på Ishøj Kommunes hjemmeside. Alle ansøgninger om tilskud skal ske gennem klubbens bestyrelse. Foreningens regnskab samt budget for eliteaktiviteter skal vedhæftes ansøgningen og sendes samlet til Center for Kultur og Fritid. Budgetskabelon kan også hentes på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Foreninger der modtager støtte fra puljen skal, såfremt de ansøger puljen igen, beskrive og dokumentere brugen af tidligere tilskud. Dette fremgår af ansøgningsskemaet.

Foreningerne og eliteudøverne skal i det omfang det giver mening stille sig til rådighed for deltagelse i kommunens idrætsarrangementer og som rollemodeller i for eksempel samarbejder med skoler.

Ansøgerne skal overholde alle gældende nationale og internationale dopingregler.

DU KAN DOWNLOADE ANSØGNINGSSKEMAET FOR ELITEIDRÆTSTILSKUD HER.

BUDGETSKABELONEN TIL ANSØGNINGEN KAN DOWNLOADES PÅ DETTE LINK.

Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter beslutter Folkeoplysningsudvalget, om foreningen er berettiget til at modtage støtte fra eliteidrætspuljen. Der lægges vægt på om ydelsesmodtageren udviser vilje og evne til at udvikle organisationen, herunder udvikle leder- og trænerkvalifikationer samt foretage den nødvendige økonomiske prioritering. Derudover lægges der vægt på, at foreningen formår at arbejde seriøst med børne- og ungdomsudøvere, for at sikre en rød tråd i foreningen og en fødekæde til eliteholdene.

Foreninger, der har ansøgt puljen, modtager besked, når ansøgningerne er behandlet i Folkeop-lysningsudvalget. Herefter udbetales pengene til foreningens NemKonto.