Kopiservice for foreninger i Ishøj Kommune

Foreninger der er hjemhørende i Ishøj Kommune har mulighed for at få trykt foreningsmeddelelser, klubblade m.m. i et begrænset oplag svarende til det antal medlemmer der er i foreningen og som er registreret i Ishøj Kommunes foreningsregister + 10 %.

Det er gratis at få trykt sort/hvide kopier. For farvekopier bliver der opkrævet en pris pr. kopi. Ved kopiering i større oplag opkræves betaling.

Denne kopiserviceordning er ikke gældende for politiske foreninger, her er vedtaget andre regler.

Betaling for trykkeriopgaver sker som modregning i medlemstilskuddet for de tilskudsberettigede foreninger.
For andre foreninger sendes regning løbende til foreningerne.

 

Mindre kopiopgaver som ændring af træningstider, aflysninger, mødeindkaldelser mm. op til ca. 50 kopier kan udføres af Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Materialet afleveres i Informationen klar til kopiering og de ønskede kopier tages umiddelbart eller så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Denne service er mulig i hele Idrætscentrets åbningstid, og det er gratis for foreningerne at få taget kopier her.

Større trykkeriopgaver, klubblade og lignende udføres af Rådhusets trykkeri.

Her er der også mulighed for at få efterbehandlet materialet. Det kan være falsning, skæring, hæftning, indbinding, laminering m.m.

Rådhusets trykkeri tilbyder også trykning af plakater i størrelser op til 841 x 1189 mm (A0-format).

Materialet, som skal være klar til trykning, afleveres i Rådhusets trykkeri og afhentes samme sted.

Materialet kan også fremsendes på mail til TRYKKERI@ISHOJ.DK.

Der er normalt en leveringstid på 2-3 hverdage.

Trykkeriopgaver i begrænset oplag:

Det er gratis at få trykt sort/hvide kopier

Farvekopier koster 1,25 kr. pr. kopi

Trykkeriopgaver i større oplag:

Sort/hvide kopier koster 0,15 kr. pr. kopi

Farvekopier koster 1,25 kr. pr. kopi

Efterbehandling på Rådhusets trykkeri er gratis med undtagelse af laminering, der koster 1,25 kr. pr. side.

Prisen for trykning af plakater er pr. stk.:

A0: 200 kr. for den første, efterfølgende af samme fil 100 kr.

A1: 100 kr. for den første, efterfølgende af samme fil 50 kr.

A2: 75 kr. for den første, efterfølgende af samme fil 50 kr.

Betaling for trykkeriopgaver sker som modregning i medlemstilskuddet for de tilskudsberettigede foreninger.
For andre foreninger sendes regning løbende

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
www.ishoj.dk

Trykkeriet:
telefon: 21 67 28 23
mail: trykkeri@ishoj.dk

Åbningstid:
mandag - onsdag: kl. 9.00-15:
torsdag: kl. 12.00 - 17:00
fredag: kl. 9.00-13.30

Center for Kultur og Fritid
telefon 43 57 71 17
mail: kultur@ishoj.dk

Ishøj Idræts & Fritidscenter
Vejledalen 17, 2635 Ishøj
telefon: 43 57 62 40
mail: iif@ishoj.dk
www.ishojidraetscenter.dk