Medlemstilskud

Medlemstilskuddets størrelse fastsættes hvert år af Ishøj Byråd 

Medlemstilskuddet ydes pr. kontingentbetalende medlem uanset bopæl, dog er der en undtagelse for de politiske ungdomsforeninger.

Foreningen kan maksimalt modtage et tilskud fra Ishøj Kommune, som er svarende til foreningens samlede kontingentindhentelse.

Medlemstilskud i 2023:

Idrætsforeninger og børne- og ungdomsforeninger:

Medlemmer under 25 år: 270 kr. 
Medlemmer over 60 år: 170 kr.

Øvrige foreninger:

Alle medlemmer uanset alder: 170 kr.

Politiske ungdomsorganisationer:

Medlemmer under 25 år med bopæl i Ishøj: 270 kr.

Medlemmer med handicap:

Der ydes dobbelt tilskud til medlemmer med handicap. Medlemmet skal have et handicap i forhold til aktiviteten og der skal udfyldes en handicaperklæring for medlemmet. Handicaperklæringen kan hentes her.

 

Formålet med puljen for medlemstilskud er at understøtte de folkeoplysende foreningers generelle virke og aktiviteter.

Foreninger, der pr. 1. januar er godkendt som tilskudsberettiget forening, kan søge medlemstilskud for kalenderåret.

Der ydes medlemstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde baseret på foreningernes medlemmer opdelt i følgende grupper:

Gruppe I + II samt politiske ungdomsforeninger:

Idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger samt politiske ungdomsforeninger:
Tilskud ydes til medlemmer under 25 år og over 60 år.

For politiske ungdomsforeninger ydes medlemstilskud til medlemmer bosiddende i Ishøj Kommune.

Gruppe III:

Øvrige foreninger:
Tilskud ydes til alle medlemmer uanset alder.

Ishøj Byråd vedtager i forbindelse med godkendelse af kommunens budget størrelsen på tilskudssatserne.

Tilskud til deltagere over 60 år i idrætsforeninger følger tilskudssatsen for øvrige foreninger.

Til deltagere med handicap ydes der 4 x tilskudssatsen.

Medlemmet skal have et særligt behov for støtte eller brug af særlige faciliteter i forhold til foreningens aktivitet. Medlemmet kan både have fysiske handicap eller kognitive udfordringer.

Foreningen skal ved forespørgsel på antal af medlemmer med handicap, kunne dokumentere ved erklæring fra medlemmet, hvoraf det fremgår at vedkommende har et handicap i forhold til foreningens aktivitet. Handicaperklæring kan hentes via kommunens hjemmeside.

Medlemstilskud ydes forud og kan maksimalt være af samme størrelse som alle medlemmernes samlede kontingentindbetaling ifølge foreningens seneste aflagte og reviderede regnskab.

Der ydes ikke tilskud til passive medlemmer i foreningerne.

Eksempel på beregning af medlemstilskud:

 

Idrætsforening

Øvrig forening

Sats under 25 år: 270 kr.*

Sats for alle medlemmer uanset alder: 170 kr.*

Sats over 60 år: 170 kr.*

 

Medlemmer under 25 år: 115

Medlemmer i alt: 150

Medlemmer over 60 år: 51

 

Samlet kontingentindbetaling: 60.500 kr.

Samlet kontingentindbetaling: 15.000 kr.

Beregning/tilskud: (115x270 kr.) + (51x170 kr.) = 39.720 kr.

Beregning: 150x170 kr. = 25.500 kr.

Korrigeret tilskud: max tilskud ift. kontingent = 15.000 kr.

*Satsen er et eksempel fra 2023, som vedtages af Ishøj Byråd i forbindelse med budgetbehandling.

Frist for at ansøge om medlemstilskud er 31. marts. Der åbnes op for ansøgning i starten af marts.

Ansøgning om medlemstilskud sker via elektronisk ansøgningsskema i Ishøj Foreningsportal.

Ansøgningsprocedure er også gældende for politiske ungdomsforeninger.

Erklæring om indhentelse af børneattest skal e-godkendes, før der kan søges tilskud og det gøres også i Foreningsportalen. I højre side af skærmen findes link til mere information om børneattester.

I Foreningsportalen er der vejledning til, hvordan man logger på som foreningsbruger og hvordan der søges om medlemstilskud. Læs mere på Foreningsportalen.

Opgørelse pr. 1. januar over det samlede antal medlemmer indeholdende oplysninger om:

  • Antal aktive og passive medlemmer bosiddende i og udenfor Ishøj Kommune.
  • Medlemstallet opgøres på følgende aldersgrupper: 0-12 år, 13-18 år, 19-24 år, 25-59 år, 60 år og derover samt det totale antal medlemmer
  • Medlemmer med handicap
  • Samlet kontingentindbetaling

Foreningen skal i det elektroniske ansøgningsskema vedhæfte følgende bilag:

  • Revideret medlemsfortegnelse indeholdende navn, adresse og fødselsdato.
  • Foreningens senest aflagte og reviderede tilskudsregnskab underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indeholdende samlet kontingentindbetaling og tildelte tilskud fra Ishøj Kommune. Det vedhæftede regnskab vil i henhold til Folkeoplysningslovens § 29 stk. 3 være offentligt tilgængeligt.

Foreningen skal desuden på tro og love erklære, at de indhenter de lovpligtige børneattester.

Foreningen skal sikre, at foreningens CVR nr. er registreret korrekt, og at dette er koblet sammen med foreningens NEM-konto. Udbetaling kan kun ske til foreningens NEM-konto.

Behandling af indkomne ansøgninger sker løbende frem til sommer. Udbetaling af tilskud sker til foreningens NemKonto.

Nye foreninger, der bliver godkendt af Folkeoplysningsudvalget i løbet af året, kan søge medlemstilskud fra den førstkommende måned efter godkendelsen.

Tilskuddet, der er et gradueret medlemstilskud, beregnes ud fra den del af året der er tilbage, gældende fra den første hele måned efter godkendelsen.

Nye foreninger skal også ansøge om medlemstilskud via det elektroniske ansøgningsskema i Ishøj Foreningsportal med samme krav som allerede godkendte foreninger - dog kræves tilskudsregnskab ikke.