Paraplyorganisationer for foreninger

Paraplyorganisationerne er foreninger, hvor medlemmerne er foreninger i stedet for enkeltpersoner. Der er tre paraplyorganisationer i Ishøj og de fungerer som interesseorganisationer for forskellige typer foreninger.

  1. Foreningsunionen har øvrige foreninger som medlemmer - f.eks. hobby-, pensionist- og musikforeninger.
  2. IBUS (Ishøj Børne og Unge Samråd) har de uniformerede korps som medlemmer.

        Ishøj Idrætsråd varetager administration af puljer til idrætsforeninger vedrørende ungdomsrejser,                  venskabsklubsamarbejder og underskudsgaranti til arrangementer.

  1. Ishøj Idrætsråd har idrætsforeninger som medlemmer

       IBUS varetager administration af pulje til sommerlejre/vanskeligt stillede for de uniformerede korps.

Paraplyorganisationerne varetager medlemsforeningernes interesser, ikke mindst i forhold til Ishøj Kommune. I Folkeoplysningsudvalget er alle tre paraplyorganisationer repræsenteret og de har dermed direkte medindflydelse på, hvordan Folkeoplysningsloven administreres i Ishøj Kommune.

Det er frivilligt for en forening at melde sig ind i en paraplyorganisation.

Oplysninger om foreningerne i Ishøj, herunder de tre paraplyorganisationer, kan findes i Ishøj Foreningsportal.

Læs også om paraplyorganisationerne i boksene nederst på denne side.