Tilskud til leder- og instruktørkurser

Formålet med puljen for tilskud til leder- og instruktørkurser er at understøtte foreninger i at kvalificere foreningens ledere og instruktører til deres foreningsarbejde.

Frivillige folkeoplysende foreninger, som er godkendt som tilskudsberettiget.

Der ydes tilskud til kurser, hvor ledere og instruktører kvalificerer sig til deres foreningsarbejde. Det skal fremgå, at kurset er relevant i forhold til kursusdeltagerens funktion i foreningen.

Som hovedregel ydes der kun tilskud til kurser arrangeret af hovedorganisationerne.

Der kan ydes et tilskud på 75 % af kursusafgiften, dog max. 2.400 kr. pr. person samt transporttilskud på max 1.000 kr. kursus.

Der kan ydes tilskud til overnatning, når overnatning er inkluderet i tilbuddet.

Transportudgifter, som kan medregnes, er udgifter til billigste offentlige transport eller kørsel i egen bil. Ved kørsel i egen bil ydes der kilometergodtgørelse efter statens laveste takst. (Det forudsættes, at privatbiler så vidt muligt fyldes op, hvis flere deltager i det samme kursus).

Ansøgning om tilskud til leder- og instruktørkurser fremsendes løbende indenfor kalenderåret.

Ansøgningen skal vedlægges kursusplan/indbydelse, der viser som udgangspunkt viser formål, indhold og varighed. Der skal også fremsendes dokumentation for den afholdte udgift til kursusudgift og transport.

På anmodning kan tilskuddet udbetales á conto under forudsætning af fremsendelse af regnskab og dokumentation for afholdt udgift senest 1 måned efter kurset.

Skema til ansøgning om tilskud til leder- og instruktørkursus kan findes her:

HENT ANSØGNINGSSKEMAET TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL LEDER OG INSTRUKTØRKURSER HER.

. Skemaet skal sammen med øvrige bilag jf. kravene sendes til Center for Kultur og Fritid, kultur@ishoj.dk.

Center for Kultur og Fritid behandler løbende de modtagne ansøgninger.

Når ansøgningen er behandlet, vil foreningen modtage svar på mail, hvorefter udløst tilskud udbetales til foreningens NemKonto.