Tilsyn og stikprøvekontrol

Der føres løbende tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven og retningslinjer, overholder de gældende regler og lovkrav.

Der føres også tilsyn med om godkendte foreninger til stadighed lever op til de krav, der stilles for godkendelse.

Tilsynet sker som stikprøvekontrol i forbindelse med medlemstilskud, hvor der blandt andet kræves en årsberetning og foretages tilsyn med aktiviteter, som primært sker ved foreningsbesøg. Besøgene kan være anmeldte eller uanmeldte.

Der foretages en stikprøvekontrol på 5 % af foreninger, som modtager kommunale tilskud. Udvælgelsen er baseret på administrativ vurdering og/eller tilfældig udvælgelse.

Folkeoplysningsudvalget kan efter vurdering fratage godkendelse som folkeoplysende forening, hvis foreningen ikke lever op til de gældende krav.

Folkeoplysningsudvalget kan forlange hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud, standse udbetaling af tilskud eller tilbageholde udbetaling af tilskud helt eller delvis, hvis foreningerne ikke overholder loven eller regler.