Thorsbro Vandværk

Thorsbro Vandværk ligger i naturskønne omgivelser nær Thorslunde, hvor Lille Vejle Å løber under Tåstrup-Køge Landevej

Vandværket blev opført af Københavns Vandforsyning i 1908. Det er stadig i drift, og der leveres dagligt meget store mængder rent drikkevand til Storkøbenhavn. 

Det er en helt speciel oplevelse at besøge Vandværket med de tre fredede bygninger.

Udover maskinhuset, der i dag er åbent for publikum, kan man gå rundt i området og se den cirkelrunde samle­brøndsbygning, hanekammerbygningen samt boliger for de ansatte - alle i nationalromantisk stil fra 1908 ligesom maskinhuset. 

På Vandværkets område findes foruden de gamle fredede bygninger også en filterbygning fra 1922 samt to nye bygninger fra 1985.

Disse huser den daglige drift med personalerum og eldrevne pumper, som i dag har erstattet de gamle dieselmotorer.

Thorsbro Vandværks Museumsforening driver museet på Thorsbro. Her modtager ca. 1000 glade gæster hvert år historien om vandforsyningen til København gennem snart 110 år.

Det er industrihistorie, lokalhistorie og indsigt i moderne vandforsyning.

Thorsbro Vandværk indefra

Thorsbro Vandværk

Allevej 29, 2635 Ishøj

4357 7257