Kulturmetropolen

Kulturmetropolen er en af landets største kulturaftaler mellem ni kommuner og kulturministeren

Sammen arbejder vi for at skabe flere og bedre kulturtilbud til borgerne i hele Kulturmetropolen og dermed på tværs af kommunegrænserne.

Kulturmetropolen samler kommunernes kulturinstitutioner, kompetencer og erfaringer i tre konkrete indsatser:

 

hej

  • Musik
  • Ungekultur
  • Et bedre liv med kultur (krydsfeltet mellem kultur og sundhedsfremme)

Inden for musiklivet og –branchen arbejder Kulturmetropolen for at styrke talentlaget og skabe nye oplevelser på de mange spillesteder rundt om i vores ni kommuner.

På ungeområdet arbejder vi for at skabe muligheder for de unge til at udvikle nye attraktive kulturtilbud sammen med vores biblioteker, museer og kulturinstitutioner.

I krydsfeltet mellem kultur og sundhed arbejder vi for at øge Kulturmetropolens borgeres livskvalitet - både fysisk, psykisk og socialt gennem kulturelle tilbud og aktiviteter.

Læs mere om Kulturmetropolens aktiviteter og projekter på Kulturmetropolens hjemmeside 

Nøgleord i Kulturmetropolens vision er livskvalitet og udvikling.

De tilbud, vi udvikler på tværs af kommunerne, skal være med til at øge borgernes livskvalitet, ud fra en overbevisning om at deltagelse i og oplevelse af kunst og kultur er med til at danne grundlaget for meningsfulde liv, uanset baggrund, alder eller social status.

I kraft af det fokus Kulturmetropolen har i sine indsatsområder, kan vi både styrke fællesskaberne for de allerede aktive kulturbrugere- og skabere via musikindsatsen, men også række ud til nye målgrupper ved at fokusere på andre kulturelle genrer som f.eks. billedkunst, lyrik i ungeindsatsen og samarbejde med andre sektorer og civilsamfundsorganisationer i kultur og sundhedsindsatsen.

Kulturmetropolen vil styrke, videreudvikle og forny det tværkommunale samarbejde mellem de ni kommuner, der gør at vi kan løfte mere sammen, end vi kan hver for sig.

Kulturaftalen er en fireårig aftale løbende fra 2021-2024, og Ishøj Kommune er valgt som formandskommune.

Ishøj Kommunes kulturudvalgsformand er derfor også politisk formand i Kulturmetropolen, og Ishøj Kommunes kulturchef er administrativ formand.

Ishøj Kommune huser også Kulturmetropolens sekretariat.

Kulturmetropolens øvrige kommuner er: Albertslund, Furesø, Halsnæs, Herlev, Helsingør, Køge, Roskilde og Rødovre.

Sekretariatet

Sekretariatschef
Rune Holm Andersen
ruhan@ishoj.dk / 22706066

Kommunikations- og sekretariatsmedarbejder
Rose-Line Mulbjerg Knudsen
rosek@ishoj.dk / 93588898

Projektchef – Musik

Marianne Fruergaard
mariannef@roskilde.dk / 30841232

Projektchef – Ungekultur

Jon Auring Grimm / Niels Offenberg
uskikkulturmetropolen@gmail.com
27128558 / 28121456

Projektchef – Et bedre liv med kultur

Eva Hjelms
evhje@ishoj.dk / 92432673

Følg Kulturmetropolen

Gå til Kulturmetropolens Facebook
Gå til Kulturmetropolens Instagram

 

Kulturmetropolen